بزرگ بی قانون سرگرمی همراه قانون صندوق

بزرگ: بی قانون سرگرمی همراه قانون صندوق خودرو سرگرمی بیا تو بخندیم

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مشایی و بقایی عوامل انگلیس هستند / کیهان

گفت: رحیم مشایی به اتفاق چند نفر در برابر سفارت انگلیس حکم زندان بقایی را آتش زد!

مشایی و بقایی عوامل انگلیس هستند / کیهان

کیهان:مشایی و بقایی عوامل انگلیس هستند

عبارات مهم : اسلام

روزنامه کیهان طنز زیر را منتشر کرد.

مشایی و بقایی عوامل انگلیس هستند / کیهان

گفت: رحیم مشایی به اتفاق چند نفر در برابر سفارت انگلیس حکم زندان بقایی را آتش زد!

گفتم: آیا جلوی سفارت انگلیس؟!

گفت: اعلام کرده که محکومیت بقایی به دستور مستقیم ملکه انگلیس بوده! و وزیر خارجه انگلیس در سفر خود به کشور عزیزمان ایران این دستور را به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ابلاغ کرده است!

گفت: رحیم مشایی به اتفاق چند نفر در برابر سفارت انگلیس حکم زندان بقایی را آتش زد!

گفتم: حالا مگر بقایی کی است که ملکه و دولت انگلیس خواهان محکومیت او بوده اند؟!

گفت:چه عرض کنم؟! در جای سم اسب آب جمع شده است بود، مورچه افتاد توش و داد زد آهای مردم، چه نشسته اید که دنیا را دارد آب می برد!

گفتم: ای عوام! سرتا پای این جماعت انگلیسی هست، دارند رد گم می کنند، مگر همین مشایی علنا از صهیونیست های اشغالگر فلسطین حمایت نمی کرد و آنها را مردم اسرائیل نمی نامید؟! مگر نمی گفت دوران اسلامگرایی تمام شده است است؟! مگر رسما دنبال از بین بردن اسلام و جایگزینی مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام نبودند؟! و…

مشایی و بقایی عوامل انگلیس هستند / کیهان

گفت: خب، انگلیس از عوامل خود غیر از مخالفت با اسلام، مخالفت با اسلامگرایی و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی چه انتظار دیگری دارد؟! همه آنچه را که انگلیس می خواهد، این جماعت بی کم و کاست انجام داده اند، بنابراین کم شعورترین آدم ها هم باور نمی کنند که این جماعت عامل انگلیس نباشند.

گفتم: این حرکتشان هم ادامه همان کاسه لیسی انگلیس است! و می خواهند جهت انگلیس که بارها از کشور عزیزمان ایران سیلی خورده است کسب وجهه کنند و آن را کشور قدرتمندی جا بزنند که حتی بر مقدرات کشور عزیزمان ایران اسلامی هم سیطره دارد! یعنی آرزوی انگلیس را به خبر تبدیل کرده اند!

گفت: رحیم مشایی به اتفاق چند نفر در برابر سفارت انگلیس حکم زندان بقایی را آتش زد!

گفت: ولی عقلشان قد نداده که دارند هویت خودشان را فاش می کنند!

گفتم: یارو توی آینه نگاه کرد و به تصویرش گفت، خیلی برایم آشنا به نظر می رسی! و بعد از چند دقیقه گفت، آهان فهمیدم، دیروز توی سلمانی روبرویم نشسته بودی!

مشایی و بقایی عوامل انگلیس هستند / کیهان

واژه های کلیدی: اسلام | ایران | اسلامی | انگلیس | انگلیس | ایرانی | انگلیسی | روزنامه کیهان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz